• Betaling boetes

  Alle KNVB boetes worden verhaald!

  Elke boete, voortkomend uit het niet volledig naleven van de regels zoals opgelegd door de KNVB en in rekening gebracht aan de vereniging dóór de KNVB, zal worden verhaald op het betreffende team dan wel individu. Op de boeteregeling is hetzelfde invorderingsbeleid van toepassing als bij de contributie en kleding.

  Met elke boete wordt dus bedoeld zowel boetes voortkomend uit overtredingen binnen het veld (lees gele & rode kaarten, het spelen zonder spelerspas, etc.) als voortkomend uit overtredingen buiten het veld (wegblijven zonder tijdige afmelding, het niet kunnen tonen van een geldige spelerspas, onjuiste invoer digitale wedstrijdformulier, etc.).

  Wij hopen en verwachten dat iedereen zijn/haar uiterste best zal doen er in alle opzichten een mooi seizoen van te maken en dat het aantal overtredingen en boetes tot een minimum beperkt zal blijven.

  Het bestuur.

 • Gele en rode kaarten

  Spelers in de B categorie (waaronder alle jeugd bij onze vereniging) krijgen bij een gele kaart een tijdstraf in plaats van een boete.

  Spelers in de A categorie die een gele kaart ontvangen, krijgen een boete van 14,70.
  Let op: Vanaf de vierde gele kaart is de boete 23,20 evenals bij twee gele kaarten in één wedstrijd. Na de vierde gele kaart is een speler automatisch bij de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname. Hierna volgt bij iedere nieuwe gele kaart direct 1 wedstrijd uitsluiting. Vanaf de 11de gele kaart volgt na iedere gele kaart 2 wedstrijden uitsluiting.


  Spelers die een directe rode kaart ontvangen, krijgen een boete van 23,20 (jeugd 13,20). Na een directe rode kaart is een speler automatisch bij de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf.

  Bedragen in euro, geldig voor seizoen 2016-17.