• Statuten vv Hillegersberg

    In de Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 november 2022 is wijziging van de statuten voorgesteld. Wijziging werd voorgesteld om te voldoen aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die per 1 juli 2021 in werking is getreden, en om digitaal (corona proof) vergaderen mogelijk te maken. De voorgestelde statutenwijziging werd aangenomen met algemene stemmen.

    Op 13 febrauri 2023 is de akte van statutenwijziging gepasseerd bij de notaris en gedeopneerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

    Klik voor downloaden: Statuten Voetbalvereniging Hillegersberg per 13 februari 2023