• De op deze website getoonde informatie wordt door vv Hillegersberg met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. vv Hillegersberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door vv Hillegersberg worden gewijzigd. Verwijzingen naar sites die niet door vv Hillegersberg worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel vv Hillegersberg uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan vv Hillegersberg niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van vv Hillegersberg.