• "Basis 11" Waarden & Normen

  Dit is de basis 11 voor het gedrag van onze leden en draagt bij aan plezier en respect in het voetbal! Laten we er met z'n allen voor zorgen dat voetbal leuk blijft!

  1. Respect voor ieder lid en bezoeker en voor de scheidsrechter
  2. Geen agressief gedrag op en naast het veld
  3. Geen scheldwoorden
  4. Contributie en boetes op tijd betalen
  5. Sportiviteit op het veld
  6. Vernielingen zijn taboe en worden verhaald
  7. Douchen en kleedkamer netjes achter laten
  8. Ieder lid zet zich ook buiten het veld in voor de club
  9. Op tijd aanwezig zijn bij wedstrijden, afbellen bij verhindering
  10. We spreken bij vv Hillegersberg in het Nederlands
  11. Geen overmatig alcoholgebruik bij vv Hillegersberg
 • Waarden & Normen Beleid

  Sinds de fusie in 2007 heeft het bestuur ingezet op een krachtig Waarden en Normen beleid bij vv Hillegersberg. Dit beleid wordt bij de Algemene Leden Vergaderingen besproken en heeft daar steeds steun gevonden. De verenigingsleus is: Plezier, Respect en Prestatie, met een centrale plaats voor respect dus.

  We willen een fatsoenlijke vereniging zijn, die zich aan de regels houdt en waar sportief en respectvol gedrag een normale zaak is. In de praktijk lukt dat behoorlijk goed, maar af en toe moet er corrigerend worden opgetreden.

  Waarden & Normen Statuut, Basis 11 en Actieplan
  Basis voor het beleid is het Waarden & Normen statuut, dat formeel door de Algemene Leden Vergadering is goedgekeurd. In dit statuut staan de beleidsuitgangspunten, afspraken en gedragsregels voor diverse groepen binnen de vereniging. Het W&N statuut ligt ter inzage in de commissiekamer en kan ook opgevraagd worden via info@vvhillegersberg.nl Een samenvatting van de gedragsregels is de 'BASIS 11', die hierboven is aangegeven.

  Onderdeel van het statuut is ook het Waarden & Normen Actieplan, dat voor elk seizoen door het bestuur wordt vastgesteld. Bij het actieplan heeft het bestuur ook enkele concrete doelstellingen geformuleerd, deze zijn:
  - aantal gestaakte wedstrijden (schuld vv Hillegersberg): 0
  - aantal tijdelijk gestaakte wedstrijden (schuld vv Hillegersberg): 0
  - aantal keren niet op komen dagen: max. 1
  - aantal spelers zonder spelerspas: 0

  Waarden & Normen Commissie
  Het bestuur wordt ondersteund door de Waarden & Normen Commissie. De W&N commissie adviseert het bestuur over het Waarden & Normen beleid, bewaakt de uitvoering van het actieplan en adviseert over strafmaatregelen bij wangedrag (de beslissing ligt uiteindelijk bij het bestuur).

  Melding wangedrag/incidenten
  Ernstige vormen van wangedrag kunnen worden gemeld aan de Waarden & Normen Commissie liefst per email via secretaris@vvhillegersberg.nl (voor de jeugd graag via jeugd@vvhillegersberg.nl).
  N.B. Aan de vereniging opgelegde boetes voor rode/gele kaarten wegens wangedrag worden doorberekend aan de betrokken spelers.

  Waarden & Normen Certificaat
  Op 1 april 2010 heeft de KNVB het Waarden & Normen Certificaat uitgereikt aan vv Hillegersberg, met het maximum aantal van 3 sterren. Voor het certificaat moest de vereniging uitgebreid aantonen dat het een goed werkend systeem voor waarden en normen heeft. Het certificaat kan gezien worden blijk van waardering voor de wijze waarop we dit opgepakt hebben en is een visitekaartje van de vereniging.

  Tenslotte: Laten we er met z'n allen voor zorgen dat voetbal een leuke sport blijft en ons zodanig gedragen dat we trots kunnen zijn op vv Hillegersberg!

  Bestuur vv Hillegersberg