• Historie

  Het logo van vv Hillegersberg geeft onze band met onze 'thuisbasis' Hillegersberg aan. De dame op het wapen is de Hillegonda, een reuzin. Zij is niet aan het zaaien, zoals vaak vermeld, maar zij draagt in haar schort zand. Volgens de legende scheurde haar schort open en op de berg zand die daar uitkwam is onder andere de Hillegonda kerk gebouwd. Je kunt haar ook tegenkomen op de kruising van de Bergse Dorpsstraat en de Freericksplaats.

  De huidige voetbalvereniging vv Hillegersberg heeft haar wortels in acht vroegere verenigingen, waarvan de oudste in 1912 werd opgericht.

  vv Hillegersberg (2007) door fusie s.c. Duivesteyn (1998) en SMV-Hillegersberg (1993)

  • s.c. Duivesteyn door fusie Steeds Volharden (1912) en Sporting Lodewijk/Pioniers (1991), Sporting Lodewijk/Pioniers door fusie van Sint Lodewijk (1927) en S.V.D.P. (1934, als Sportvereniging De Pioniers)
 • De fusie: vv Hillegersberg

  Voetbalvereniging Hillegersberg is op 1 juli 2007 ontstaan door een fusie van s.c. Duivesteyn en SMV-Hillegersberg. De eerste aanzet tot deze fusie ligt in het plan Visie Voetbal Vitaal 2010 Rotterdam, opgesteld door de  KNVB, Rotterdam SportSupport en de dienst Sport en Recreatie Rotterdam in het jaar 2005.

  De Rotterdamse situatie in 2005 was er een van overcapaciteit aan velden, vaak verouderde complexen met slechte accommodaties en een toenemend aantal verenigingen met financiële problemen. De doelstelling van het plan Visie Voetbal Vitaal was te komen tot sterke, vitale en financieel gezonde verenigingen op kwalitatief hoogwaardige complexen, evenwichtig verspreid over Rotterdam. Een manier om dat te bewerkstelligen was het samenvoegen van bestaande verenigingen. Hierdoor kon grond vrijkomen voor onder meer woningbouw en daartegenover stelde de gemeente subsidies die de aanleg van kunstgrasvelden en/of nieuwbouw van clubhuizen mogelijk maakten.
  Verenigingen kunnen een dergelijk plan opvatten als een bedreiging en zich er tegen verzetten, of er juist kansen in zien om er zelf sterker van te worden.Zowel s.c. Duivesteyn als SMV-Hillegersberg hebben gekozen voor dat laatste.

  Tussen de twee verenigingen bestond al jarenlang een vriendschappelijke band gebaseerd op gezonde rivaliteit. Hoewel beide verenigingen in het oorspronkelijke plan een andere fusiepartner waren toebedacht, zijn zij samen rond de tafel gegaan. De eerste gesprekken werden gevoerd tussen de jeugdbesturen. Al snel bleek dat de verenigingen elkaar goed aanvulden. Zo stond bij SMV-Hillegersberg alles organisatorisch goed op de rails en lag er bij s.c. Duivesteyn een schat aan ervaring in het organiseren van grote toernooien en jeugdkampen. Na de eerste verkenning door de jeugdbesturen volgden besprekingen op algemeen bestuurlijk niveau en daarna is de gehele fusie snel van de grond gekomen. Perikelen als machtstrijd en conflicten, waar fusies in het algemeen vaak op vastlopen, waren niet aan de orde. De vorming van een nieuw bestuur verliep zonder grote problemen en men was het unaniem eens over de naam van de nieuwe vereniging.

  Als enig overgebleven voetbalclub in de wijk Hillegersberg kon dit niet anders worden dan vv Hillegersberg, met als clubkleuren het blauw en geel van de deelgemeente en als logo het wapen van het vroegere dorp Hillegersberg. Mede door de subsidie die gekoppeld was aan het verlaten van het complex aan de van Ballegooijsingel is op het terrein aan het Duivenpad een kunstgrasveld aangelegd en in 2009 een prachtig nieuw clubhuis verrezen.

 • De bouw van het nieuwe clubhuis

  Nadat duidelijk werd dat er een nieuw clubgebouw zou komen op Duivesteyn werd een bouwcommissie gevormd, bestaande uit de volgende vijf heren: Aart Trees, Bertus van Leeuwen, Ben de Jong, Lou Malais, Chell van Mil. Een architect diende zich spontaan aan. Frans Ziegler, vader van destijds een F-pupil van vv Hillegersberg, had recent een nieuw clubhuis ontworpen voor een voetbalvereniging in Amsterdam. De bouwcommissie is dat gaan bekijken en was direct enthousiast. Natuurlijk moest het eigen clubhuis geen exacte kopie worden van het Amsterdamse gebouw en werden eigen ideeën aangedragen. Er is bijvoorbeeld  bewust gekozen om het terras boven aan de voorkant te plaatsen en niet over de volle breedte van het gebouw. Zo blijft het uitzicht van binnenuit op het hoofdveld behouden.

  Aanvankelijk zou het nieuwe clubgebouw gedeeld gaan worden met de rugbyclub die ook op het sportpark Duivesteyn huist. Pas in een laat stadium werd duidelijk dat dit niet doorging. Zo werd behoorlijke vertraging opgelopen omdat de bouwtekeningen moesten worden aangepast. Daarna was het (lang) wachten op de bouwvergunning.

  In februari 2008 werd de kantine van het oude sc Duivesteyn gesloopt. Het seizoen 2008/2009 is te omschrijven als een overgangsseizoen. Alle wedstrijden van vv Hillegersberg werden afgewerkt aan de van Ballegooijsingel en zo goed als alle trainingen vonden plaats op het inmiddels aangelegde kunstgrasveld aan het Duivenpad.


  In augustus 2008 was eindelijk de bouwvergunning rond en kon aannemer Peter Dessing aan de slag. Op 21 augustus ging de eerste paal de grond in en twee maanden later werd begonnen met het storten van de vloer van de begane grond. Al in november werden de contouren van de kleedkamers zichtbaar. In april 2009 werd gestart met de bouw van de bovenverdieping en een maand later werden de ramen geplaatst. Het was een race tegen de klok, maar door eendrachtige samenwerking tussen architect, aannemer, onderaannemers,  en bouwcommissie  kon het gebouw in de zomer worden opgeleverd. Na oplevering volgde de fase van afwerking en inrichting. Zo werd in eigen beheer een professionele keuken geplaatst en een bar gebouwd. Na een hectische zomer kon het gebouw bij de start van het seizoen 2009/2010 in gebruik genomen worden.

  Iedereen kan trots zijn op wat er staat: een hypermodern gebouw met een uitstraling die bij een hoofdklasser niet zou misstaan. Op de bovenverdieping een ruime bar met uitzicht op de velden, een groot plasma televisiescherm aan de muur, een surround muziekinstallatie en een pingpong tafel. Aan de bar grenst een ruim overdekt terras. Op de bovenverdieping is ook de bestuurskamer te vinden en één kleedkamer. Beneden zijn de commissiekamer, tien kleedkamers, een massagekamer twee scheidsrechter kamers, aparte toiletten en een materialenruimte. Op alle douches is een computergestuurde installatie aangesloten ter voorkoming van legionella en de kleedkamer van het eerste elftal heeft zelfs een bad!

  Op 3 oktober 2009 vond de officiële opening van dit prachtige gebouw plaats door de heer A. Stapelkamp, Portefeuillehouder Sport en Recreatie van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en de heer G. van Nes van de Dienst Sport en Recreatie van de Gemeente Rotterdam. Een feestelijke dag, opgeluisterd door tal van activiteiten voor jong en oud. Een mooi moment ook om even stil te staan bij de bergen werk die door velen zijn verzet.