• S.V.D.P.

  S.V.D.P. werd in 1934 opgericht als rooms-katholieke Sportvereniging de Pioniers. Deze sportvereniging kwam voort uit de Padvindersvereniging De Jonge Wacht. In de beginjaren was het een vereniging in de brede zin van het woord. Naast sporten zoals voetbal, handbal, turnen, hockey en gym kon men er terecht bij een toneelclub, een zangkoor en een reisvereniging.

  De Pioniers hadden in de beginjaren hun onderkomen op het sportcomplex Duivesteyn. De vereniging moest daar eind jaren dertig weg omdat de gemeente Rotterdam het complex aan kantoorelftallen ging verhuren. Onderdak voor de voetbalwedstrijden werd gevonden bij Hillegersberg '32. Omdat men niet beschikte over een eigen ruimte op het gastterrein, moesten vergaderingen aanvankelijk plaatsvinden in de apotheek van de oprichter en later in een café. Groot was de vreugde dan ook toen in 1966 teruggekeerd kon worden naar Duivesteyn. Daar ging men direct een samenwerkingsverband aan met St. Lodewijk voor de bouw van een gezamenlijk clubgebouw met kleedkamers. Vijfentwintig jaar later zouden beide verenigingen formeel fuseren.

  Vanaf halverwege de jaren veertiG voetbalden de Pioniers onder de naam S.V.D.P. Toen men zich aansloot bij de KNVB bleek er al een andere vereniging te zijn met de naam "Pionier" en moest er gedwongen een naamswijziging plaatsvinden. Tijdens een bestuursvergadering werd besloten om niet de naam van de vereniging te wijzigen, maar om officieel onder de afkorting S.V.D.P. te gaan spelen.
  Hoewel er destijds nog geen speciale commissie voor bestond, hebben normen en waarden bij S.V.D.P. altijd hoog in het vaandel gestaan.

  Zie hier "de tien geboden van een pionier" zoals gepubliceerd in één van de eerste papieren clubbladen in 1946.

  Een Pionier is een trouw en ijverig lid
  • Een Pionier is een propagandist voor zijn vereniging

  • Een Pionier is rechtschapen in zijn optreden
  • Een Pionier betaalt op tijd zijn contributie
  • Een Pionier komt niet te laat bij wedstrijden
  • Een Pionier is eerlijk in het spel
  • Een Pionier is het voorbeeld voor zijn clubmakkers
  • Een Pionier is een goed verliezer
  • Een Pionier kent de spelregels van buiten
  • Een Pionier ontbreekt nimmer bij de trainingsoefeningen

  Hoogtepunten op sportief gebied waren onder meer een wedstrijd van het eerste elftal tegen de betaalde voetballers van de Graafschap, de promotie van de 2e naar de 1e klasse RVB in 1962 en promotie naar de 4e klasse KNVB in zowel 1974 als in 1979.

  Andere hoogtepunten in de geschiedenis zijn de jaarlijkse jeugdkampen van een volle week tussen eind jaren zestig en begin jaren negentig. En in de jaren zeventig / begin tachtig het oliebollen toernooi voor senioren en de A-jeugd op zondag rond Oud en Nieuw. Dat ging altijd door, zelfs als het veld bedekt lag met een dikke laag sneeuw. Het toernooi werd afgesloten met muziek, waarbij "de Gouden Voetbalschoen" werd uitgereikt. Tot slot worden goede herinneringen bewaard aan het uitwisselingsprogramma voor de D-jeugd. Van begin jaren 70 tot aan de fusie in 1992 kwamen de D-pupillen van RKHBS uit Heerlen tijdens het Paasweekend naar Rotterdam voor een groots toernooi, waaraan ook gerenommeerde Rotterdamse verenigingen als Sparta, Feyenoord en HOV meededen. Zo'n zes weken later reisden dan de D-pupillen van S.V.D.P. naar Limburg om daar een toernooi te spelen.