• Sint Lodewijk

  Sint Lodewijk werd opgericht op 12 april 1927 in de aula van de school van het Bosje, die stond aan het Pompenburg nabij het Hofplein. Er werd gestart met 6 elftallen, 3 junior- en 3 seniorteams in de Diocesane Haarlemse Voetbal Bond en er werd gespeeld op ons huidige terrein: Duivesteyn. In die jaren was de armenzorg, de ouderenzorg en het jeugdwerk voornamelijk een zaak van de kerken en liefdadigheid. Het jeugdwerk had ook een naam: Sint Lodewijk. Het was min of meer vanzelfsprekend dat die naam werd gekozen om de oudere jeugd op te vangen door middel van sport. Let wel, het begrip jeugd was toe ter tijd breder dan nu. Je werd immers tot voor kort pas volwassen en kreeg stemrecht als je 21 jaar werd.

  Na 6 maanden werd een turnafdeling opgericht met de heer Nico Verburg als voorzitter. Zijn zoons slaan bij voorkeur nog steeds geen wedstrijd over van ons eerste elftal. In 1930 werd ook een athletiekafdeling opgericht. Het clubhuis in die tijd was huize Padua aan de linker Rottekade. dat in de oorlog met het bombardement is verwoest. Veel historisch materiaal is toen verloren gegaan.

  Wie in 1933 Duivesteyn bezocht kon een prachtige, zelfgebouwde "keet" met tribune bekijken. In 1957 werd dit pronkstuk voor fl. 700,- verkocht toen Sint Lodewijk, noodgedwongen, Duivesteyn moest verlaten, wegens de onbespeelbaarheid van het complex. In 1938 promoveerde Sint Lodewijk naar de IVC, die in 1940 fuseerde met de NVB (de latere KNVB). Het eerste elftal werd toen ingedeeld in de vierde klasse van de KNVB.

  Na de oorlog verschenen er turndames en -meisjes op de turnvloer, wat in die tijd een redelijk welkome cultuuromslag met zich mee bracht. In 1949 werd ook een handbalafdeling opgericht. Het wedstrijdveld was aan de Kleiweg 449, nabij de Bovendijk.

  Sportieve successen waren er ook. De ongeslagen A1, met keeper Sjaak Ruts, bekend als voorzitter van PSV, die de wedstrijd van zijn leven keepte in een wedstrijd tegen Feyenoord A1 om het kampioenschap van Rotterdam. Sint Lodewijk verloor op het nippertje met 2-1.

  Met het verlaten van Duivesteyn brak er voor de vereniging een zeer moeilijk periode aan. Getraind werd er op een veldje van de speeltuin St Laurens op het schuttersveld in Crooswijk naast de RK Begraafplaats. Slecht geplaatste ballen moesten tussen de graven worden opgehaald. Gespeeld werd er op Laag Zestienhoven. Uiteindelijk volgde hier ook de degradatie naar de RVB.

  In 1967 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe onderkomen op Duivesteyn dat gedeeld ging worden met SVDP. Heien werd tegelijkertijd gedaan met Steeds Volharden, dat scheelde de helft van de transportkosten voor de hei installatie. Weer terug op het vertrouwde Duivesteyn werd weer langzaam de weg omhoog ingeslagen en promoveerde Sint Lodewijk in 1969, vanuit de tweede naar de eerste en naar de hoofdklasse RVB en uiteindelijk ook weer naar de vierde klasse van de KNVB.

  Memorabel is de oprichting van een Honkbal- en iets later ook een Softbalafdeling in 1970. Eén van intiatiefnemers hiervan, de heer Joep Ponsioen, was erlid van onze vereniging en ook vele jaren actief als voetballer, organisator en scheidsrechter. Zoals eerder gebeurde met de Turndames, gebeurde nu ook met de softbaldames. U begrijpt het, de vriendschappen en huwelijken waren niet van de lucht. De Honk- en Softbalafdeling zijn nu onze buren "HSV Saints".

  Vele, vele zaken blijven hier onbesproken uit de rijke historie van Sint Lodewijk. Een paar hoogtepuntjes toch, zoals de jubileafeesten bv het 50 jarig bestaan wat traditiegetrouw werd gevierd in gebouw Palace, met optredens van veel Lodewijkers en landelijk bekende artiesten. Het jubileumboek wat hierbij verscheen van de hand van Co van Schaik is uniek. Verder natuurlijk de jeugdkampen voor de gehele jeugd van klein tot groot van een volle week. De Kerstweek, waarbij met leiding en kinderen er iedere dag een vol programma was met bezoeken aan attracties zoals Blijdorp, Tropicana en activiteiten zoals een speurtocht, een sportdag, een spelletjesdag enz.