• Opzeggen

  Leden die vv Hillegersberg willen verlaten dienen hun lidmaatschap schriftelijk uiterlijk 31 mei op te zeggen. Bij opzeggen na 31 mei is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

  U kunt de opzegging sturen naar
  secretaris@vvhillegersberg.nl (voor senioren), of
  - jeugd@vvhillegersberg.nl (voor jeugdleden).

  LET OP: Mondeling opzeggen en opzeggen via leiders of trainers is niet mogelijk.

 • Overschrijven naar andere vereniging

  Leden die overschrijving willen aanvragen naar een andere vereniging dienen ook schriftelijk uiterlijk 31 mei hun lidmaatschap  op te zeggen. Zij kunnen zich vervolgens inschrijven bij de nieuwe vereniging (met hun relatienummer). Het overschrijvingsverzoek wordt dan digitaal in gang gezet door de nieuwe vereniging. Voor spelers die in de categorie A willen gaan spelen, of hebben gespeeld, moet uiterlijk 15 juni overschrijving worden aangevraagd.

  vv Hillegersberg gaat pas akkoord met overschrijving naar een andere vereniging indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Dat betekent dat volledige contributie en eventuele boetes moeten zijn voldaan én alle in bruikleen verstrekte materialen (zoals bijvoorbeeld tenue, trainingspak, tas en dergelijke) moeten zijn ingeleverd.