• Jeugdselectieteams vv Hillegersberg

  vv Hillegersberg wil al haar jeugdspelers een goede voetbalopleiding bieden. Hierbij staat plezier in het voetbal op nummer 1. Belangrijk is dat kinderen hiervoor zoveel mogelijk op hun eigen niveau voetballen. De betere spelers komen vooral in selectieteams terecht waarvoor een selectieproces is ingericht. De vereniging investeert in al haar selectieteams door het opleiden en aantrekken van goede trainers en coaches en het verzorgen van een interessant uitdagend programma. Hiertegenover staat dat de regels bij selectieteams wel strikter zijn dan bij de andere teams. Met regels wordt hier bedoeld de afspraken die de vereniging met trainers en spelers maakt om een team goed georganiseerd te laten functioneren; binnen en buiten het veld. Deze regels hebben betrekking op allerlei onderwerpen en gelden voor alle partijen in en/of om het team (dus ouders, begeleiders, spelers, toeschouwers etc.). 

 • Structuurregels

  Spelers, trainers en ouders zijn op de hoogte van de huisregels, gedragsregelsWaarden & Normen en boetebeleid van de vereniging. Zijn worden geacht zich hieraan te houden en de regels actief uit te dragen. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website van de vereniging onder het menu “Afspraken”. 

  Kleding

  • De ter beschikking gestelde kleding wordt ten alle tijden gedragen tijdens trainingen en wedstrijden. Dit geldt ook voor de zelf aangeschafte clubkleding en tas. 

  Training

  • Elke speler bezoekt elke training ook al is de speler geblesseerd.
  • Bij uitzondering wordt ruim van tevoren afgezegd bij de trainer/coach of teammanager. Van de O8 t/m O13 melden ouders de spelers af en vanaf de O14 doen de spelers dit zelf. Afmelden gebeurt altijd telefonisch; als trainers niet opnemen mag dat ook via de app.
  • Ter voorkoming van blessures komen spelers altijd in lange (trainings)broek naar de training.
  • Iedereen komt op gewone (sport)schoenen naar de training (geen voetbalschoenen).
  • Elke speler is 15 minuten voor de training aanwezig op de club en kleedt zich om in de kleedkamer. *
  • Iedereen is op tijd op het veld aanwezig.
  • Bij voetbal hoort plezier maar ook volledige inzet; ook tijdens de training.
  • Mobiele telefoons worden tijdens de training niet gebruikt.
  • Er wordt getraind in kort trainingstenue en/of het ter beschikking gestelde trainingspak/regenjack.
  • Het hele team is verantwoordelijk voor het klaarzetten en opruimen van de trainingsmaterialen.
  • Douchen is verplicht na elke training. *
  • Na afloop wordt de kleedkamer netjes achter gelaten. 

  Wedstrijd

  • Iedereen houdt zich aan de verzameltijd. Dat is minimaal een uur van tevoren of zoveel eerder als de trainer/coach heeft aangegeven.
  • Je meldt je bij de trainers bij het verzamelen en geeft netjes een hand. *
  • We verzamelen altijd op de club ook bij uitwedstrijden (mits de uitwedstrijd om 08:30 start).
  • Mobiele telefoons staan op stil en worden niet gebruikt tijdens of na de wedstrijdbespreking. Gebruik van de telefoon is pas weer toegestaan na de wedstrijd wanneer de teamactiviteiten zijn beëindigd.
  • Als je geblesseerd bent, kom je kijken naar de wedstrijd van je team.
  • De trainer/coach houdt een nabespreking met het team waar alle spelers bij aanwezig zijn.
  • Douchen is verplicht na elke wedstrijd. *
  • Na afloop wordt de kleedkamer netjes achter gelaten. De aanvoerder is hiervoor verantwoordelijk.
  • Je meldt je na afloop van de wedstrijd af bij de trainers en geeft netjes een hand. * 

  Ouders

  • Ouders bemoeien zich niet ongevraagd met de training/coaching van het elftal of spelers.
  • Ouders blijven buiten het veld op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn.
  • Ouders blijven buiten de kleedkamer.
  • Ouder mogen het team enthousiast maar wel sportief aanmoedigen.

   * Mits maatregelen tegen corona dit toelaten.

 • Selectiestructuur

  Spelers in een selectieteam gedurende het seizoen

  Een speler die wordt geselecteerd voor het spelen in een selectieteam heeft geen garantie gedurende het hele seizoen van dit team deel uit te maken. Wanneer spelers uit lagere teams zich sterk ontwikkelen of wanneer een speler uit een selectieteam zich minder ontwikkelt kan de speler in een ander team worden geplaatst. Hiermee worden selectiespelers geprikkeld zich te blijven inzetten en ontwikkelen en spelers uit lager teams de kans geboden hogerop te komen. De hoofd jeugdopleiding (HJO) en technisch coördinatoren (TC's) zullen hierover gedurende het seizoen regelmatig in contact blijven met de hoofdtrainers en de hoofdtrainers weer met de spelers en ouders.

  Technisch beleid

  Voor het einde van het jaar zullen de HJO , TC’s en de hoofdtrainers met elkaar evalueren. Rondom de jaarwisseling zullen de HJO en TC’s en de (selectieteam)trainers met elkaar de indelingen gaan maken voor het nieuwe seizoen.
  Begin januari wordt er met de trainers overlegd wie bij welk team ingedeeld gaat worden. Eind februari wordt de huidige stand van zaken omtrent de hoofdtrainers doorgesproken met de jeugdcommissie. Een hoofdtrainer zorgt voor zijn eigen assistent, in overleg met de TC’s.

  Beleid teams

  1.  De indeling van spelers wordt ten alle tijden gedaan op basis van leeftijd.
  2. Als een TC/HJO vindt dat een speler zijn lichting ontgroeid is, dan kan er in samenspraak met de speler en diens hoofdtrainer besproken worden of de speler een team kan doorschuiven. De eindverantwoordelijke in deze is de HJO.
  3. Wij zien uiteindelijk het oudste jeugdteam als ons vlaggenschip. Het vlaggenschip moet ten alle tijden het uithangbord voor en het sterkste team van de jeugd zijn.
  4. De trainer van de JO12 selectie zal in het volgende seizoen meegaan naar de JO13-1 zodat er makkelijker van een half naar een heel veld toegewerkt kan worden. De trainer van de JO13-1 zal dan weer teruggaan naar de JO12 selectie om met de nieuwe lichting toe te werken naar spelen op een heel veld. Dit zal een wisselwerking zijn tussen de vaste hoofdtrainers.
  5. Het uitgangspunt is dat hoofdtrainers bij hun leeftijdscategorie blijven zodat alle selectiespelers langs elke trainer komen en zo van iedereen wat kunnen leren.
  6. Bij de pupillen werken wij met 2 selectieteams per leeftijdscategorie (bijvoorbeeld JO8-1 en JO8-2). Deze zullen ook 1x per week samen trainen onder leiding van de hoofdtrainer. Bij de pupillen hebben wij ook een JO8-5 met de grootste talentjes uit de JO7 die voorbereid worden om wedstrijden te gaan spelen. Uiteindelijk moet de JO8-5 de nieuwe JO8-1 worden.
  7. Bij de junioren werken wij met 1 selectieteam per leeftijdscategorie.
  8. Op 1 april willen de TC’s de conceptlijsten met spelers voor de selecties van de hoofdtrainers ontvangen.
  9. De selecties worden uiterlijk op 31 mei gecommuniceerd naar de jeugdcommissie.