• Betaling boetes

  Alle KNVB boetes worden verhaald!

  Elke boete, voortkomend uit het niet volledig naleven van de regels zoals opgelegd door de KNVB en in rekening gebracht aan de vereniging dóór de KNVB, zal worden verhaald op het betreffende team dan wel individu. Op de boeteregeling is hetzelfde invorderingsbeleid van toepassing als bij de contributie en kleding.

  Met elke boete wordt dus bedoeld zowel boetes voortkomend uit overtredingen binnen het veld (lees gele & rode kaarten, het spelen zonder spelerspas, etc.) als voortkomend uit overtredingen buiten het veld (wegblijven zonder tijdige afmelding, het niet kunnen tonen van een geldige spelerspas, onjuiste invoer digitale wedstrijdformulier, etc.).

  Wij hopen en verwachten dat iedereen zijn/haar uiterste best zal doen er in alle opzichten een mooi seizoen van te maken en dat het aantal overtredingen en boetes tot een minimum beperkt zal blijven.

  Het bestuur.

 • Gele en rode kaarten

  WAARSCHUWING (GELE KAART)

  Spelers in de B categorie (waaronder de meeste jeugd bij onze vereniging) krijgen bij een waarschuwing (gele kaart) een tijdstraf in plaats van een boete.

  Reguliere competitie
  Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing (gele kaart) een boete van 18,30 euro (jeugdspelers 8,40 euro). Bij de vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing is de boete 32,30 euro (jeugdspelers 18,30 euro), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.
  Iedere vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd. Dat zelfde geldt bij twee gele kaarten in één wedstrijd.

  Bekercompetitie
  Spelers in de A categorie krijgen bij de eerste en derde waarschuwing (gele kaart) een boete van 18,30 euro (jeugdspelers 8,40 euro). Bij de tweede, vierde en volgende waarschuwing is de boete 32,30 euro (jeugdspelers 18,30 euro), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.
  Iedere tweede, vierde en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd. Dat zelfde geldt bij twee gele kaarten in één wedstrijd.

  DIRECTE VELDVERWIJDERING (DIRECTE RODE KAART)

  Spelers die een directe rode kaart ontvangen, krijgen een boete van 32,30 euro (jeugdspelers 18,30 euro). Na een directe rode kaart is een speler automatisch bij de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf.

  Bedragen in euro, geldig voor seizoen 2023-24.