• Contributie

  Contributie-inning vindt plaats aan het begin van ieder seizoen door middel van een factuur die begin juli wordt verzonden aan het bij ons bekende (email)adres. Het niet (tijdig) doorgeven van een (adres)wijziging ontslaat u niet van uw verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen. Indien niet tijdig wordt betaald, bent u tevens wettelijke rente verschuldigd.

  Bij inschrijving tot 31 december is de volledige contributie verschuldigd, bij latere inschrijving wordt de halve contributie in rekening gebracht. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd.

  Bij niet (tijdig) betalen van de contributie wordt een speelverbod opgelegd en wordt de incasso uit handen gegeven. Bij te late betaling maakt de vereniging aapspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten met een minimum van 40 euro (volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten). Voorts worden alle proceskosten in een voorkomend geval geheel verhaald.

  Contributie kan worden overgemaakt naar NL68ABNA0507172663 ten name van vv Hillegersberg te Rotterdam, onder vermelding van factuurnummer en/of volledige naam en team.

  Aan ieder in competitieverband spelend lid zal een tenue (shirt en broek) in bruikleen worden verstrekt. Aan het einde van ieder seizoen en bij opzegging/overschrijving dient alle in bruikleen verstrekte kleding te worden ingeleverd. Indien kleding niet of beschadigd wordt ingeleverd brengt de vereniging de schade in rekening. Ook ten aanzien van kleding geldt het hierboven omschreven invorderingsbeleid.

  Bij tijdige inlevering (vóór eind februari) van een kopie Rotterdampas (alleen voor jeugdleden), met daarop vermeld naam, geboortedatum en team, krijgt u 25 euro korting retour.

  Voor slechts € 50 euro per jaar kunt ook u lid worden van de Club van 50!

 • Contributie

  Seizoen 2019-‘20geboortejaren
  Inschrijfgeld nieuwe leden € 12.50
  Senioren € 295.00
  Recreanten en wandelvoetbal € 150.00
  Ondersteunende leden (niet spelend) € 60.00
  Jeugd Onder 19 t/m Onder 16 € 245.00 2001 - 2004
  Jeugd Onder 15 t/m Onder 13 € 235.00 2005 - 2007
  Jeugd Onder 12 t/m Onder 11 € 225.00 2008 - 2009
  Jeugd Onder 10 t/m Onder 8 € 215.00 2010 - 2012
  Jeugd Onder 7 in een team (vanaf 6 jaar) € 215.00 2013 - 2014
  Jeugd Onder 7 alleen trainen (vanaf 5 jaar) € 150.00 2013 - 2015