• Informatie indeling jeugdteams seizoen 2024-25

  De voorlopige teamindeling voor seizoen 2024-25 is bekend. De teams worden samengesteld door trainers/ coaches en de Technische Commissie op basis van onderstaande criteria. 

  Hieronder wordt toegelicht waarop de teamindeling is gebaseerd:
  • Het aantal benodigde spelers per team.
  • De leeftijd van de spelers; uitgangspunt is het geboortejaar. In uitzonderlijke gevallen kan hierop door een (selectie)trainer en na overleg met ouders van worden afgeweken.
  • Indeling op passend niveau is erg belangrijk voor het voetbalplezier van speler en teams. We maken een zo goed mogelijke inschatting van het niveau van spelers n.a.v. input en evaluaties van coaches en trainers en observaties van onze technisch coördinatoren tijdens de wedstrijden en trainingen van afgelopen seizoen. Het streven is dat alle spelers op hun eigen niveau kunnen voetballen en niet op hun tenen hoeven lopen. Spelers die wat verder zijn in hun ontwikkeling krijgen wat meer uitdaging in een sterker/hoger team. Dit geldt in het bijzonder voor de teams die qua niveau direct onder het selectieteam zitten. Bij de samenstelling van deze teams proberen we voor komend seizoen meer dan voorheen rekening te houden met het niveau van de spelers.
  Omdat kinderen zich op sportief gebied tot minimaal zijn/haar 18e blijven ontwikkelen, blijven we ze natuurlijk ook komende seizoenen volgen.
  • Ten slotte proberen we natuurlijk ook rekening te houden met persoonlijke wensen van ouders en kinderen, al is dat helaas niet altijd mogelijk. Wij hebben de ervaring dat kinderen al na korte tijd nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgen en met veel plezier blijven voetballen. 

  De teamindeling is op hoofdlijnen af, maar kan nog iets wijzigen, bijvoorbeeld door opzeggingen of nieuwe aanmeldingen. In uitzonderingsgevallen kan deze indeling gedurende het seizoen bijgesteld worden. 

  Wij hebben veel zin in komend seizoen en hebben daarbij uw hulp nodig. Elk team heeft één of twee trainers, een coach en een teammanager nodig. Hierbij zijn wij afhankelijk van ouders. Uit ervaring weten wij dat goede begeleiding helpt om het seizoen voor uw kind tot een succes te maken! 

  Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als trainer, coach en/of teammanager dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren via het contactformulier

  Het bestand met de teamindeling is slechts tijdelijk beschikbaar, en alleen toegankelijk met een wachtwoord. Dat wachtwoord is verzonden naar de bij ons bekende e-mailadressen van jeugdleden en hun ouders/verzorgers (kijk indien nodig in de SPAM en voeg @sportlinkservices.com toe aan de veilige afzenders). 

  Wij wensen jullie veel voetbalplezier komend seizoen! 
  Jeugdcommissie vv Hillegersberg