• Zomerstop vanaf 21 juni t/m 16 augustus

  De zomerstop bij vv Hillegersberg start op 21 juni. In deze periode worden de velden onderhouden (óók de kunstgrasvelden) en worden de materialen uitgezocht, geteld en aangevuld, etc. Vrijwilligers krijgen op deze manier ook een periode van de nodige en welverdiende rust.

  De kunstgrasvelden moeten geëgaliseerd worden. Daarvoor worden delen van de mat verwijderd om de ondergrond aan te vullen, waarna dit een week moet rusten om te bekijken hoe de ondergrond zich zet. De velden mogen dan NIET betreden worden. Alle goals zijn voor het onderhoud van de velden verwijderd. De kunstgrasvelden worden om en om behandeld. Hierdoor kunnen nog slechts enkele activiteiten plaatsvinden en alleen in goed overleg. 

  Op donderdagmiddag en -avond kan nog een balletje worden getrapt door een beperkt aantal teams: van 15:30 tot 19:30 door de jeugd t/m 16 juli en vanaf 19:30 door de senioren. Let op: dit zijn dus geen reguliere trainingen! Per keer zal bekeken worden op welk veld dat mag.
  Jeugdteams die op deze donderdagen willen trainen geven dat uiterlijk de zondag ervoor door aan de coördinator. 

  Op donderdagen vanaf 1 juli zal ook de kantine weer open zijn, met in achtneming van alle coronamaatregelen. 

  Verder kunnen de recreanten op maandagavond en de wandelvoetballers op woensdagochtend blijven trainen. Voor deze activiteiten hoeven namelijk geen (extra) vrijwilligers aanwezig te zijn. Daarbij wordt ook per keer bekeken op welk veld dat mag. 

  De kleedkamers blijven voorlopig gesloten, ondanks dat deze van de overheid weer gebruikt mogen worden met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. De kwaliteit van het ventilatiesysteem in de douche- en kleedruimten laat namelijk nogal wat te wensen over. Zeker in deze periode willen we daarmee geen risico’s nemen. De zomerperiode willen we daarom ook gebruiken om het ventilatiesysteem te verbeteren. 

  Terugkijkend op de afgelopen periode met coronamaatregelen denken wij er met elkaar in geslaagd te zijn voor iedereen een goede seizoen afsluiting te organiseren. Wij willen daarom alle vrijwilligers en spelers bedanken voor hun inzet en flexibiliteit.

  Vanaf 16 augustus (2 weken voor het einde van de zomervakantie) is het weer mogelijk om in nieuwe teamsamenstelling te gaan trainen. 

  Wij wensen iedereen een fijne zomer en kijken samen met jullie uit naar het nieuwe seizoen.

  Bestuur en jeugdcommissie vv Hillegersberg