• We gaan weer beginnen! UPDATE

  Van de overheid mogen wij onder voorwaarden weer trainen! Dinsdag 5 mei is de jeugd t/m 18 jaar begonnen. Vanaf 11 mei mogen ook de senioren weer.

  Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de overheid en om de kans op besmetting en het overbrengen van het virus zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen door het bestuur vastgesteld. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

  Trainers en vrijwilligers zijn alleen op het complex als zij daar op dat moment een rol te vervullen hebben. Het complex is gesloten voor ouders en andere toeschouwers. 

  Spelers zijn alleen op het complex als zij training hebben. Trainingen zijn alleen voor leden. Trainen gebeurt op vrijwillige basis; niemand is verplicht om te komen trainen. 

  Er zijn vrijwilligers aanwezig die toezicht houden bij de entree, verantwoordelijk zijn voor uitgifte van trainingsmaterialen en helpen met het handhaven van de maatregelen.

  De kleedkamers zijn niet toegankelijk, de kantine is gesloten.  

  Er is een aangepast trainingsschema zoals vermeld onderaan deze pagina (het schema kan wekelijks worden gewijzigd). Trainingen duren 1 uur. Tussen de trainingen zit 15 minuten voor wisseling van trainingsgroepen waarbij de nodige afstand bewaard dient te worden om de in- en uitstroom zo goed mogelijk te laten verlopen.
  KOM NIET EERDER DAN 5 MINUTEN VOOR AANVANG VAN DE TRAINING!

  De overheid maakt onderscheid in groepen kinderen t/m 12 jaar en groepen jongeren van 13 t/m 18 jaar. Kinderen van 13 jaar mogen absoluut niet meetrainen met kinderen t/m 12 jaar! Kinderen van 12 jaar mogen wél meetrainen met jongeren vanaf 13 jaar (JO13 en ouder) mits ze zich aan de 1,5 afstand houden.

  VOOR SPELERS VAN 13 JAAR EN OUDER IS EEN PARTIJTJE SPELEN NIET TOEGESTAAN!

  Per team zijn maximaal 2 trainers/begeleiders toegestaan. Zij blijven de gehele training bij de spelers op het veld. 

  Kom in trainingskleding naar de vereniging. Neem je eigen gevulde bidon mee van huis; op de club is geen vulmogelijkheid. Er is ook geen plek voor het opbergen van voetbaltassen en dergelijke. Laat waardevolle spullen thuis! 

  Hesjes worden nu niet gebruikt bij de training.

  Ga voor de training thuis naar het toilet! In noodgevallen is 1 toilet op verzoek beschikbaar. Om hiervan gebruikt te maken moet je je melden bij de aanwezige vrijwilliger(s). Was ook hier de handen (20 seconden met zeep) na elk toiletbezoek. 

  Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de vereniging te laten komen. Indien ouders hun kind met de auto brengen, wordt ouders verzocht de auto niet te verlaten. 

  Ouders mogen hun jonge kinderen alleen laten trainen als het kind in staat is dit zonder toezicht van een ouder te doen (ouders zijn in deze situatie ook niet aanwezig om te kunnen troosten wanneer dat nodig mocht zijn). Voor jonge kinderen geldt ook dat ze alleen mogen komen trainen als ze (in noodgevallen) zelfstandig naar het toilet kunnen. 

  Geef elkaar de ruimte bij het stallen van fietsen en bij de entree van het complex; wacht even op je beurt om 1,5 meter afstand te kunnen houden. 

  Volg de aangegeven routes op het complex naar de trainingsvelden. Wacht aan de zijkant van het veld (vanaf JO13 op 1,5 meter afstand van elkaar) tot het veld leeg is en de trainer aangeeft dat je het veld op kan. Volg de aanwijzingen van de trainers en vrijwilligers op. 

  Verder gelden de regels zoals vermeld in onderstaande protocollen. Lees deze en neem ze door met uw kinderen voordat zij naar de training gaan! 

  Wij rekenen erop dat iedereen zich aan de genoemde maatregelen en protocollen houdt zodat we met elkaar kunnen zorgdragen voor ieders veiligheid en gezondheid. Verder wensen wij iedereen vooral ook weer heel veel plezier met trainen!

  Jeugdcommissie en bestuur vv Hillegersberg

 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers

  Jeugdtrainers, begeleiders en vrijwilligers worden apart geinformeerd door de jeugdcommissie. Ook voor trainers/coaches geldt dat zij alleen worden ingezet op basis van vrijwilligheid. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om te zorgen dat op het complex de coronaprotocollen worden nageleefd dan kunt u zich melden via jeugd@vvhillegersberg.nl

  Verder gelden voor trainers, begeleiders en vrijwilligers ook de regels zoals vermeld in bovenstaand protocol.

 • Trainingsschema (wekelijkse update)

  Het wekelijkse trainingsschema is ver plaatst, klik HIER voor de laatste update.