• Voorlopige teamindeling jeugd seizoen 2020-‘21

  De voorlopige teamindeling is bekend. Hieronder wordt toegelicht waarop de teamindeling is gebaseerd.

  • Het aantal benodigde spelers per team.
  • De leeftijd van de spelers, uitgangspunt is het geboortejaar. In uitzonderlijke gevallen kan hierop door een (selectie)trainer en na overleg met ouders van worden afgeweken.
  • Indeling op passend niveau is erg belangrijk voor het voetbalplezier van speler en teams. We maken een zo goed mogelijke inschatting van het niveau van spelers n.a.v. input en evaluaties van coaches en trainers en observaties van onze technisch coördinatoren tijdens de wedstrijden en toernooien afgelopen seizoen. Het streven is dat alle spelers op hun eigen niveau kunnen voetballen en niet op hun tenen hoeven lopen. Spelers die wat verder zijn in hun ontwikkeling krijgen wat meer uitdaging in een sterker/hoger team. Dit geldt in het bijzonder voor de teams die qua niveau direct onder het selectieteam zitten. Bij de samenstelling van deze teams proberen we komend seizoen meer dan voorheen rekening te houden met het niveau van de spelers. Omdat kinderen zich op sportief gebied tot minimaal zijn/haar 18e blijven ontwikkelen, blijven we ze natuurlijk ook komende seizoenen volgen.
  • Ten slotte proberen we natuurlijk ook rekening te houden met persoonlijke wensen van ouders en kinderen, al is dat helaas niet altijd mogelijk. Wij hebben de ervaring dat kinderen al na korte tijd nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgen en met veel plezier blijven voetballen.

  De teamindeling is op hoofdlijnen af, maar kan nog iets wijzigen, bijvoorbeeld door opzeggingen of nieuwe aanmeldingen. In uitzonderingsgevallen kan deze indeling gedurende het seizoen bijgesteld worden.

  Wij hebben veel zin in komend seizoen en hebben daarbij uw hulp nodig. Elk team heeft een of twee trainers/begeleiders nodig. Hierbij zijn wij afhankelijk van ouders. Uit ervaring weten wij dat goede begeleiding helpt om het seizoen voor uw kind tot een succes te maken!

  Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als trainer en/of coach, dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren, contactgegevens staan onder https://www.vvhillegersberg.nl/commissies

  De voorlopige teamindeling van de jeugd voor het komende seizoen is beschikbaar door te klikken op de link. Het document is tijdelijk beschikbaar en beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt in de loop van 3 juli aan alle jeugdspelers en hun ouders verzonden per e-mail.

  Geen e-mail ontvangen (ook niet in de spam)? Stuur dan - na 3 juli - een bericht aan secretaris@vvhillegersberg.nl