• Nieuwe voorzitter / Oude voorzitter

  Donderdag j.l. 10 november is tijdens de algemene ledenvergadering, uit het bestuur, Mitchel Riemen benoemd tot onze nieuwe voorzitter, die we veel succes toewensen bij zijn nieuwe taak.

  Dit betekent tegelijkertijd dat Aart Trees is afgetreden als voorzitter. Het belang van Aart als jarenlange voorzitter van onze vereniging kan nauwelijks worden overschat. We zijn dan ook zeer verheugd dat Aart deel blijft uitmaken van het bestuur.

  Er waren tijden, tijdens de periode van SC Duivesteijn, dat het voortbestaan ernstig werd bedreigd en sluiting van ons complex, met ons als bespeler, op de loer lag. Dankzij Aart is dit voorkomen en zijn we nu, na de fusie met SMV/Hillegersberg, een zeer gezonde vereniging met een prachtig complex.
  Ook bij de succesvolle fusie en de latere bouw van ons clubgebouw, speelde Aart, naast anderen, een grote rol.
  De laatste jaren is er een voortdurende stroom van verbeteringen aan ons complex, zoals het aanbrengen van verlichting en het vervangen van de oude grasmat door kunstgras op ons hoofdveld. De broodnodige plaatsing van portocabins voor materiaalopslag, die niet meer zijn weg te denken. Vorig jaar nog werd er verlichting geplaatst op veld 2 en de lampen van de andere velden vervangen door ledverlichting. Van het aanbrengen van zonnepanelen op ons dak kunnen we nog vele jaren de vruchten plukken.

  Ook op het sportieve vlak zijn er vorderingen gemaakt. Van een modale vierde klasser op de zondag zijn we nu een tweede klasser op zaterdag, dit was tot een aantal jaren geleden ondenkbaar. Bij de jeugd zijn er grote stappen gezet. Veel teams spelen nu in de hoofdklasse en soms nog hoger; trainers zijn veelal gediplomeerd. De doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren is sterk verbeterd, zodat nu een aanzienlijk deel van onze seniorenselectie uit  spelers bestaat, die zijn opgeleid bij vvHillegersberg.

  Zonder anderen te kort te willen doen, want velen hebben hun steentje bijgedragen, is dit toch tot stand gekomen onder de bezielende leiding van Aart.
  Niet ongenoemd mag blijven, dat Aart ook een grote persoonlijke betrokkenheid heeft bij mensen die het, om wat voor redenen dan ook, moeilijk  hadden en een steuntje in de rug goed konden gebruiken

  Kortom een kanjer van een voorzitter, die kwam als trainer, voorzitter en sponsor werd en onze club stevig heeft neergezet!

  Aart bedankt en tot ziens op onze club.