• OPROEP: kascommissie lid gezocht

    Als kascommissie lid onderzoek je 1 keer per jaar de financiële administratie en het jaarverslag. Je kijkt of de inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn en of de bestedingen passen binnen het mandaat van het bestuur. Je doet verslag aan de ALV. Zo’n onafhankelijk onderzoek is belangrijk voor het vertrouwen in de financiële gang van zaken binnen de vereniging. 

    Bij de vorige ALV zijn beide leden van de kascommissie gestopt; Ruud Boeve omdat zijn maximale termijn erop zat, Mitchel Riemen omdat hij is bestuurslid is geworden. Aansluitend heeft Eric van de Water aangeboden zitting te nemen in de kascommissie. Kascommissieleden worden benoemt voor 2 jaar met de mogelijkheid om 1 jaar te verlengen. 

    De kascommissie doet in het najaar de controle over het afgelopen seizoen. De kascommissie loopt samen met de penningmeester door de administratie om alles te bespreken. Boekhoudkundige kennis is handig, maar niet vereist. Gezond verstand en een kritische blik is voldoende. 

    Ben je lid van vv Hillegersberg of ben je ouder/verzorger van een jeugdlid en is dit wellicht iets voor jou?? Meld je dan aan via secretaris@vvhillegersberg.nl
    Wil je meer weten of heb je vragen? Dan verwijzen wij je graag naar Ruud, Mitchel of Eric.