• Besluiten ALV: contributieverhoging en verplichte inzet senioren

    Contributieverhoging 

    De contributie gaat komend seizoen omhoog met € 5 voor alle spelende leden. Zie ook Contributie vv Hillegersberg.

    Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten een jaarlijkse indexering van de contributies voor spelende leden plaats te laten vinden op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS (met een maximum van 5 euro per seizoen).

    Verplichte inzet voor vereniging door senioren 

    Alle senior leden worden vanaf komend seizoen verplicht om zich 4 uur per seizoen in te zetten voor de vereniging. Die 4 uur kunnen worden ingezet voor allerlei taken, zoals hulp in de commissiekamer op zaterdagochtend, wedstrijden fluiten, etc. Afkopen van deze verplichting kan voor € 30 per seizoen, te voldoen bij betaling van de contributie. De betaalde afkoopsommen zullen niet ingezet worden om anderen te betalen voor vrijwilligerswerk. De bedoeling is nadrukkelijk dat alle leden gaan bijdragen aan de vereniging.