• Niet betaald = niet spelen!

    Met ingang van maandag 1 november 2021 is trainen en wedstrijden spelen alleen toegestaan voor leden die aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.

    Dat betekent dat leden waaraan een factuur en diverse aanmaningen zijn verzonden tot 1 november de gelegenheid hebben om alsnog de contributie te betalen. Daarna wordt hun spelactiviteit opgeschort zodat zij niet op het wedstrijdformulier gezet kunnen worden en dus niet aan wedstrijd kunnen deelnemen. Ook deelnemen aan trainingen is niet toegestaan totdat aan de contributieplicht is voldaan. Trainers/coaches zullen op de hoogte worden gebracht van de leden voor wie dit geldt.

    Leden die tijdig een betalingsregeling hebben afgesproken en zich daaraan houden zijn tot 1 december 2021 uitgezonderd van bovenstaande maatregelen.

    Leden die denken dat ze geen factuur en/of aanmaningen hebben ontvangen kijken het beste even in hun map Ongewenste e-mail. Voeg dan @sportlinkservices.com toe aan de “veilige afzenders” zodat de facturen voortaan in het Postvak IN terecht komen.

    Heeft u vragen over de contributie die niet beantwoord worden door de informatie op https://www.vvhillegersberg.nl/contributie neem dan contact op met secretaris@vvhillegersberg.nl