• Aanpassingen bij vvHillegersberg

  8 jun 2021 | News
 • Onderhoud en vernieuwingen terrein vvHillegersberg.

  Nu het normale voetballeven weer langzaam op gang komt is het goed om de werkzaamheden, die de laatste maanden hebben plaatsgevonden, even naar voren te brengen.

  Wat betreft ons clubgebouw is het volgende gebeurd:

  Alle ruimtes, zowel beneden als boven, zijn schoongemaakt, de plafonds gewit en de wanden opnieuw geschilderd. Het ventilatiesysteem, dus alle kanalen en filters, zijn gereinigd of vervangen. De ventilatie rozetten in de plafonds zijn vernieuwd.
  Er zijn nieuwe krachtige ventilatie units gemonteerd, waardoor er nu een optimale luchtstroom ontstaat met name in de kleedkamers.  Dit is mede van belang in het kader van het voorkomen van besmettingen door virussen.
  In de douches zijn, waar nodig, magneetventielen vervangen, zodat de douches niet meer lekken.
  In de kantine zijn 2 airco-units aangebracht, waarmee we kunnen koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen, ook hier, mede om een beter binnenklimaat te creëren.
  Het bestaande LCD scherm is vervangen door een grotere Smart-TV.
  De ballenruimte, die deze functie niet meer heeft, is omgetoverd tot een goed geoutilleerde fitnessruimte, een geïnstalleerde Smart-Tv zorgt voor begeleidende filmpjes. Het gebruik hiervan is voor onze leden, maar uitsluitend in overleg met onze fysiotherapeut.
  Door alle boven- en onderstaande aanpassingen is ook de elektrische installatie aangepast.
  De buitentrap is, gedeeltelijk, voorzien van een metalen omhulsel; dit om te verhinderen, dat onbevoegden alsnog op ons dak klimmen, om de ballen er af te halen.
  In de commissiekamer is in de wand naar de gang een loket met dubbel schuifraam aanbracht, met de bedoeling het aantal mensen in de commissiekamer, drastisch te verminderen.

  Het terras:

  De ophoging waar de boom heeft gestaan is verwijderd. Het gehele terras is opnieuw bestraat.
  Er is een nieuwe grotere, compleet ingerichte buitenbar opgebouwd; de benodigde leidingen voor de stroomvoorziening, de aan- en afvoer van water zijn vooraf onder de bestrating aangebracht. De inrichting is geheel vernieuwd met werkbladen, een tapinstallatie, diverse koelingen enz..
  Op het terras zijn 2 partytenten en 2 parasols geplaatst, zodanig, dat er voldoende schaduw is.

  Portacabins:

  Naast ons hoofdveld zijn 4 Portacabins geplaatst. Daarvan zijn er 3 in gebruik voor onze jeugd en senioren voor het opbergen van ballen, spelmaterialen en kleding. 1 Portacabin is in gebruik als werkplaats en materialen tbv onze vrijwillige onderhoudsploeg.
  De portacabins zijn geheel omtimmerd.

  Tribune:

  Het oude kunststof dak van de tribune is verwijderd en vervangen door een nieuw metalen dak, met een witte binnenzijde en een groene buitenzijde.

  Terrein:

  Er zijn voor de jeugd 8 st verrijdbare doeltjes aangeschaft. Ze kwamen als bouwpakket en zijn door onze mensen in elkaar gezet.

  Zoals uit het bovenstaande blijkt is de voetballoze periode goed gebruikt om onze accommodatie een facelift te geven en aan te passen aan de hogere eisen, die zullen worden gesteld aan gebouwen, zoals van ons.

  Veel mensen hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van deze verbeteringen; zoals o.a. de Club van 50 voor de financiële bijdrage.

  Aan allen zijn wij veel dank verschuldigd voor hun inzet. Met name willen wij toch noemen onze onvermoeibare vrijwillige onderhoudsploeg, die het niet lieten bij de standaard 2 dagen in de week dat zij actief zijn, maar daar nog vele dagen aan toe voegden. Letterlijk honderden uren per persoon zijn zij belangeloos voor de vereniging in touw geweest;
  bij vrijwel alle werkzaamheden zijn zij betrokken geweest. Hulde daarvoor!

  Het Bestuur