• Contributie: aanmaningen en corona

    Ondanks dat er wegens corona momenteel geen wedstrijden gespeeld worden en er niet door iedereen mag worden getraind, zijn op 4 en 16 november weer aanmaningen voor de contributie verzonden.

    De meeste kosten voor de vereniging lopen gewoon door en wij missen niet alleen de voetbalwedstrijden maar ook de bijbehorende inkomsten uit de kantine.

    De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

    Vriendelijk maar dringend verzoeken wij u daarom de contributie te voldoen als dit nog niet (volledig) is gedaan.

    Vanaf maandag 16 november geldt voor iedereen (ongeacht de dan geldende maartregelen tegen corona): niet betaald = niet spelen en niet trainen.