• WAARSCHUWING

  Beste leden, ouders en/of verzorgers van onze minderjarige leden,

  Wij moeten vaststellen dat jongeren, waaronder helaas ook een groot aantal leden van onze vereniging, onze afgesloten terreinen betreden door onder meer over de hekken te klimmen en aansluitend met elkaar op de velden activiteiten ontplooien.

  Het is allereerst gewoon verboden om onze afgesloten terreinen te betreden.

  Het is voorts in het kader van de bescherming van de volksgezondheid vanwege het coronavirus verboden om in groepen – dat zijn sinds de instructie van de regering van 23 maart 2020 reeds drie personen bij elkaar – gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Dit samenscholingsverbod geldt voorlopig tot 1 juni 2020.

  Wij zullen de politie en gemeente over overtredingen van het toegangsverbod en samenscholingsverbod informeren. 

  Wij zeggen onze leden hierbij aan, dat wij het lidmaatschap met onze vereniging aan een lid zullen ontnemen indien hij of zij de hierboven genoemde verboden overtreedt.

  Wij hopen dat wij geen enkel royementsbesluit behoeven te nemen en onze jeugdige leden die zich door deze waarschuwende tekst aangesproken voelen alsnog de ernst van de situatie - er zijn mensenlevens mee gemoeid! - gaan inzien. 

  Het bestuur