• Contributie niet betaald = niet trainen en niet spelen!

    Voor iedereen van wie de betalingstermijn van de contributiefactuur is verstreken geldt met ingang van 1 november: niet betaald = niet trainen en niet spelen!

    Een uitzondering geldt voor wie een betalingsregeling is overeengekomen, mits men zich aan de betalingsregeling houdt! NB Een betalingsregeling kan alleen worden aangevraagd binnen 30 dagen na factuurdatum.

    Bestuur vv Hillegersberg