• Info over indeling teams tot en met JO12 seizoen 2018-2019

  De voorlopige teamindeling is in de tweede helft van juni bekend en wordt naar de leden gemaild.

  Waar is de teamindeling op gebaseerd?

  • Het aantal benodigde spelers per team. Uitgangspunt is:
   -  JO8, JO9, JO10: 8 spelers per team (spelen 6x6)
   -  JO11, MO11, JO12: 10 spelers per team (spelen 8x8)
  • De leeftijd op basis van geboortejaar. Hier en daar zijn hierop door selectietrainer en/of in overleg met ouders uitzonderingen gemaakt. Ook in de JO8 zitten gemengde geboortejaren, het gaat dan om mini’s (JO7) van afgelopen seizoen die 6 jaar zijn en hebben aangegeven al competitie te willen gaan spelen.
  • Input van de coaches en trainers en de indelingswedstrijdjes. Het streven is dat alle spelers op hun eigen niveau kunnen voetballen en niet op hun tenen hoeven lopen. Spelers die wat verder zijn in hun ontwikkeling krijgen wat meer uitdaging in een hoger team.
  • Verder proberen we rekening te houden met persoonlijke wensen, al is dat helaas niet altijd mogelijk. Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter niet bij vrienden, klasgenoten of voormalig teamgenoten wordt ingedeeld.

  Het is mogelijk dat uw kind in een lager team wordt ingedeeld dan dat hij of zij (of u) had verwacht. Uiteraard kan dit een teleurstelling zijn. Op sportief gebied blijft uw kind zich minimaal tot zijn/haar 18e verder ontwikkelen. Nu in het 3e team betekent dus niet, nooit in het 1e team.

  De teamindeling is op hoofdlijnen af, maar kan nog iets wijzigen, bijvoorbeeld door verlate opzeggingen of nieuwe aanmeldingen. Mocht daartoe noodzaak zijn (bijvoorbeeld i.v.m. ontwikkeling van het kind) dan kan ook gedurende het seizoen de indeling nog aangepast worden.

  De teams worden in overleg met coaches en op basis van ervaring in verschillende klassen ingedeeld, per categorie kan het aantal klassen verschillen:

  • JO8, JO10, JO12: hoofdklasse en klasse 1 t/m 4
  • JO9, JO11: hoofdklasse en klasse 1 t/m 7
  • MO11: klasse 1 en 2

  De indeling en trainingstijden van de JO7 (de mini’s) wordt apart via de coördinator bekend gemaakt en is onder meer afhankelijk van het aantal ouders dat kan gaan begeleiden.

  Wij hebben veel zin in komend seizoen en hebben daarbij uw hulp nodig. Elk team heeft bij voorkeur twee trainers/begeleiders nodig. Hierbij zijn wij afhankelijk van ouders. Uit ervaring weten wij dat goede begeleiding helpt om het seizoen voor uw kind tot een succes te maken!

  Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als trainer en/of coach, dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren, contactgegevens staan onder ‘Jeugdcommissie’ op https://www.vvhillegersberg.nl/commissies/