• Vacature penningmeester vv Hillegersberg

  De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van vv Hillegersberg en beheert de financiën van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële administratie, adviseert het bestuur over het financiële zaken, stelt de begroting en financieel jaarverslag met balans en winst- en verliesrekening op.

  vv Hillegersberg zoekt een ondernemende penningmeester die proactief is ingesteld met een financiële achtergrond, die bereid en in staat is om de benodigde tijd en energie in de vereniging te steken.

  Voorkomende taken zijn:

  -    Samen met overige bestuursleden zorgdragen voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid

  -    Vergaderen met het verenigingsbestuur (vierwekelijks op donderdagavond)

  -    Administratie van de inkomsten en uitgaven verzorgen in Sportlink

  -    Contact onderhouden met de ledenadministratie

  -    Betalingen doen namens de vereniging

  -    Factureren, herinneren en aanmanen

  -    Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voorbereiden (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)

  -    Subsidies aanvragen

  Heeft u vragen of interesse om lid te worden van het bestuur van vv Hillegersberg en heeft u de kwalificaties voor bovengenoemde functie? Dan kunt u mailen naar secretaris@vvhillegersberg.nl waarna wij contact met u zullen opnemen.