• AVG en Privacyverklaring vv Hillegersberg

    Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG, een nieuwe strengere privacywetgeving, houdt onder andere in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Daarom treft u vanaf heden onderaan iedere webpagina van vv Hillegersberg een link naar onze Privacyverklaring

    Bestuur vv Hillegersberg