• Is uw contributie al betaald?

    Betaal uw contrubutie op tijd! Voorkom een eerste of tweede aanmaning en een SPEELVERBOD per 1 oktober! De facturen en eerste aanmaningen zijn al enig tijd gelden per email verzonden aan de bij ons bekende emailadressen. Veel contributie is gelukkig al betaald, maar nog niet alles. Nieuwe leden, denk ook aan het inschrijfgeld.

    Heeft u geen factuur per email ontvangen, of wilt u die nogmaals ontvangen, stuur dan een email naar  secretaris@vvhillegersberg.nl

    Alle informatie over de contributie is te vinden op www.vvhillegersberg.nl/contributie/