• Verslag van KNVB kennisavond "Meer speelplezier voor de jeugd"

  Op maandagavond 13 november organiseerde de KNVB een kennisavond op het complex van Spartaan '20. De avond was georganiseerd rondom het thema "Meer spelplezier voor de jeugd". Namens de jeugdcommissie van onze club waren Jan Remmerswaal (technisch coördinator niet-selectieteams), Bianca Remmerswaal (coördinator JO9/8/7) en Charlotte Huiskes (coördinator JO11/10) aanwezig.

  Het was een interessante avond gepresenteerd door bevlogen mensen van de KNVB waarbij veel gelegenheid was om ervaringen uit te wisselen met vertegenwoordigers van andere clubs. Dat voor jeugdspelers plezier in het spel het allerbelangrijkst is, daar waren we het snel over eens. Het lijkt een open deur, maar het is zeker niet vanzelfsprekend dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit ook waar te maken.

  De avond werd geopend met het uitwisselen van ervaringen met de nieuwe spelvormen.

  De nieuwe spelvormen voor de JO9, 8 en 7 worden over het algemeen positief ontvangen. Met name het vele balbezit en meer acties door de spelers worden genoemd als positieve punten. Diverse kanttekeningen worden echter geplaatst. Hieronder een greep uit alle opmerkingen:

  • Diverse clubs hebben moeite met hoge uitslagen (winnen en verliezen).
  • Indien sterk ontevreden kan indeling tussentijds door KNVB worden gewijzigd, maar dit gebeurt alleen in de meest extreme gevallen, omdat er heel veel teams zijn die niet tevreden zijn over de indeling.
  • De verdeling van wedstrijden heeft de regio West 2 (waaronder ook VV Hillegersberg valt) onder protest overgenomen, omdat de KNVB de regio gelijk wil stellen met wat landelijk wordt gedaan, nl: 3x beker, 11x najaar, herindeling en dan 11x voorjaar.
  • Ingooi is nu inpassen of dribbelen, dus NIET op doel schieten. Hierover bestaat onduidelijkheid. Het is aan de spelbegeleiders om hierop te letten.
  • Afstand bij intrap en hoektrap altijd 5 meter. Dit moet om veiligheidsredenen strikt worden gehandhaafd. Alweer een taak voor de spelbegeleiders.
  • Er is onduidelijkheid of de keepertjes de bal wel of niet mogen oppakken. Conclusie is dat het aan de clubs is om alle betrokkenen goed te informeren over de nieuwe regels.
  • Coaches en spelbegeleiders staan vaak te dicht op het veld. Het is juist de bedoeling dat die op afstand blijven, zodat een van de doelstellingen van de nieuwe spelvormen, het spelletje teruggeven aan de kinderen, ook wordt bereikt.
  • Begroeten van tegenstanders, voor aanvang handen schudden op middenstip, ook coaches en spelbegeleider. Ook dit is belangrijk om een goede, respectvolle sfeer te creëren.
  • Na afloop bedanken met shake hands en NIET tijdens strafschoppen (werkt verstorend)

  Vervolgens startte de Kennissessie trainers en coaches: steun en toeverlaat voor pupillen

  • 4 (kwart) speelvelden uitzetten met (elk) aparte kleur hoedjes, of linten op rol. Zo is het eenvoudiger om het juiste veld te vinden.
  • Doeltjes vastzetten is belangrijk, zeker als het hard waait. Met een omvallend doel is een dodelijk ongeluk gebeurd. Aan de clubs om hier zeer alert op te zijn en te kijken welke van de diverse opties het meest geschikt is.
  • Taak van coach om spelertje na zware overtreding of onsportief gedrag (tijdelijk) even te wisselen.

  Tegelijkertijd was er de Kennissessie ouders: Pupillen en vereniging kunnen niet zonder!

  Hier werd gesproken over het gedrag van ouders voor, tijdens en na de wedstrijden. Wat verwachten wij als club van ouders? Er werden onderling veel tips en ideeën uitgewisseld.

  De tips die Bianca eruit heeft gepikt en interessant zijn voor vv Hillegersberg:

  • Een tip voor met name jonge scheidsrechters was dat ze meteen het spel stil moeten leggen als ouders of begeleiders zich ermee gaan bemoeien en naar de commissiekamer moeten gaan voor hulp/bemiddeling. Niet zelf in discussie gaan!
  • Andere clubs hebben naast een trainer/coach ook per team een teamleider, deze is verantwoordelijk voor alle regel dingen zodat de trainer/coach zich echt alleen hoeft te richten op het voetbal.
  • Bij 1 club is er een roulatiesysteem binnen elk team welke ouder en kind die week de tegenpartij welkom heet en de weg wijst naar de kleedkamer.
  • Bij de meeste teams is er of een vaste spelbegeleider en anders een roulatiesysteem
  • Veel clubs houden aan het begin van het seizoen een ouderavond waarin het beleidsplan wordt doorgenomen in grote lijnen. Wat zijn de regels? Hoe is de indeling tot stand gekomen? Wat verwacht de club van de ouders en de kinderen? En wat kunnen zij van de club verwachten?
  • Sommige clubs hebben inmiddels (noodgedwongen) een verplicht vrijwilligerschap ingevoerd met een afkoopsom boven de 200 euro, andere clubs laten de vrijwilligers geen contributie betalen.
  • Een goede tip is ook een intake (persoonlijk gesprek) met nieuwe leden en hun ouders.

  Een interessante link tot slot https://www.allesoversport.nl/artikel/op-zoek-naar-vrijwilligers/